ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
м. Харків, Україна
(057) 756-65-03

Аудиторські послуги: Ініціативний аудит

     Ініціативний аудит, на відміну від обов’язкового, проводиться за рішенням керівництва суб’єкта господарювання або зацікавлених осіб, передбачених законодавством України, в будь-який час та в обсязі, який самостійно встановлюється замовником.

     Ініціативний аудит проводиться не в силу законодавчих зобов’язань, а за особистою ініціативою, та покликаний перш за все забезпечити фінансову захищеність підприємств та організацій, проаналізувати в цілому стан ведення бухгалтерського та податкового обліку та у разі необхідності привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства України.

     Сфера застосування ініціативного аудиту може охоплювати як перевірку та аналіз всієї господарської діяльності замовника (комплексний аудит), так і лише окремих її ділянок (частковий аудит).

     Під час проведення ініціативного аудиту ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" застосовує до кожного клієнта індивідуальний підхід, враховуючи ті цілі та завдання, які були поставлені замовником у кожному конкретному випадку. Здійснюючи ініціативний аудит, наші фахівці проводять комплексний аналіз показників діяльності підприємства в рамках обсягу перевірки, перевіряють правильність постановки та ведення бухгалтерського та податкового обліку, допомагають підготуватися до перевірки з боку контролюючих органів.

     За результатами цієї роботи нашими фахівцями оформлюється та надається замовнику детальний аудиторський звіт, що вміщує в себе аналіз виявлених аудиторами помилок, рекомендації щодо їх усунення, висновки щодо шляхів підвищення результативності діяльності замовника, оптимізації фінансових показників та уникнення штрафних санкцій під час перевірок контролюючими органами.

     Як свідчить 20-річний досвід роботи у сфері аудиту та позитивні оцінки наших клієнтів, результатом ініціативного аудиту, проведеного ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА", є не лише вдосконалення господарської діяльності замовників в цілому, але й підвищення ділової репутації підприємств та організацій серед потенційних інвесторів та інших зацікавлених осіб.

     Замовляючи послугу ініціативного аудиту, Ви отримуєте підтримку надійного ділового партнера та віддаєте перевагу стабільним та прозорим взаєминам з партнерами та органами фінансового і податкового контролю.


sm-planning.jpg

© ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" 2023

вул. Клочківська, 192, корпус А, оф. 315
м. Харків, Україна, 61045
(057) 756-65-03
masaud0454@gmail.com
info@mas-audit.com.ua