ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
м. Харків, Україна
(057) 756-65-03

Супутні аудиторські послуги: Складання звітності

    Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

    Фінансова звітність повинна бути складена таким чином, щоб відобразити реальний стан фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, ґрунтуючись на принципах обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, періодичності та інших принципах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

    Послуги зі складання звітності, які надаються фахівцями ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА", передбачають проведення робіт зі збору та обробки даних для підготовки та подачі пакету звітності або тільки деяких необхідних звітів до органів контролю, а також безпосередньо складання відповідних звітів та їх надання до податкової інспекції, органів статистики, тощо.

    Співробітники ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" якісно, грамотно та у стислі терміни проведуть для Вас роботи з формування та підготовки регламентованої бухгалтерської, податкової та статистичної звітності та нададуть її Вам в електронному або паперовому вигляді. За бажанням замовника можливе також складання та підготовка будь-яких вузькоспецифічних, індивідуальних форм звітності за результатами діяльності суб’єктів господарювання, що передбачені чинним законодавством України.

    Фахівці ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" – досвідчені професіонали, які безперервно підвищують свій кваліфікаційний рівень, що особливо важливо в умовах постійної зміни вимог до складання звітних форм в нашій країні. Користуючись послугами ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" зі складання звітності, наші клієнти завжди впевнені у повній відповідності форматів підготовлених звітів чинним нормам законодавства України.

    Складання звітності фахівцями ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" – запорука успішної комерційної діяльності та захищеності наших клієнтів в умовах сучасних ринкових відносин.  


sm-planning.jpg

© ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" 2023

вул. Клочківська, 192, корпус А, оф. 315
м. Харків, Україна, 61045
(057) 756-65-03
masaud0454@gmail.com
info@mas-audit.com.ua