ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
м. Харків, Україна
(057) 756-65-03
(057) 756-65-08

Аудиторські послуги

    Відповідно до законодавства України, аудиторська діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

    Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

    ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" надає своїм клієнтам наступні аудиторські послуги:

  Обов'язковий аудит – щорічна перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про їх достовірність у всіх істотних аспектах і відповідність вимогам законів України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання).

    Ініціативний аудит – аудит, який проводиться за рішенням керівництва суб’єкта господарювання або зацікавлених осіб, передбачених законодавством України, в будь-який час та в обсязі, який самостійно встановлюється замовником.

    Податковий аудит – перевірка податкового обліку і форм податкової звітності на предмет їх відповідності податковому законодавству.

    Аудит спеціального призначення – аудит окремої тематики або окремих операцій суб’єкта господарювання. Цей вид аудиту проводиться у тому випадку, коли необхідна перевірка лише одного напряму діяльності або окремих статей бухгалтерського обліку замовника.

   Експрес-перевірка передбачає проведення швидкої, короткої, оперативної перевірки стану господарської діяльності замовника у стислі терміни з метою прийняття оперативних управлінських рішень.

    Аудиторські послуги від ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" – запорука спокою та впевненості наших клієнтів при веденні бізнесу та здійсненні господарської діяльності. 


sm-planning.jpg

© ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" 2018

вул. Клочківська, 192, корпус А, оф. 315
м. Харків, Україна, 61045
(057) 756-65-03
(057) 756-65-08
info@mas-audit.com.ua