ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
м. Харків, Україна
(057) 756-65-03

Аудиторські послуги

    Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», аудиторська діяльність – це незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг. 

       Аудиторські послуги - аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

   Аудит фінансової звітності - це аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам

    ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" надає своїм клієнтам наступні аудиторські послуги:

  Обов'язковий аудит – щорічна перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про їх достовірність у всіх істотних аспектах і відповідність вимогам законів України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання).

    Ініціативний аудит – аудит, який проводиться за рішенням керівництва суб’єкта господарювання або зацікавлених осіб, передбачених законодавством України, в будь-який час та в обсязі, який самостійно встановлюється замовником.

    Податковий аудит – перевірка податкового обліку і форм податкової звітності на предмет їх відповідності податковому законодавству.

    Аудит спеціального призначення – аудит окремої тематики або окремих операцій суб’єкта господарювання. Цей вид аудиту проводиться у тому випадку, коли необхідна перевірка лише одного напряму діяльності або окремих статей бухгалтерського обліку замовника.

   Експрес-перевірка передбачає проведення швидкої, короткої, оперативної перевірки стану господарської діяльності замовника у стислі терміни з метою прийняття оперативних управлінських рішень.

    Аудиторські послуги від ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" – запорука спокою та впевненості наших клієнтів при веденні бізнесу та здійсненні господарської діяльності. sm-planning.jpg

© ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" 2023

вул. Клочківська, 192, корпус А, оф. 315
м. Харків, Україна, 61045
(057) 756-65-03
masaud0454@gmail.com
info@mas-audit.com.ua