ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
м. Харків, Україна
(057) 756-65-03
(057) 756-65-08

Супутні аудиторські послуги

    Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудиторська діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Аудитори (аудиторські фірми) також можуть надавати інші аудиторські послуги, пов'язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання.

    ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" в рамках діючого законодавства України окрім аудиторських послуг та послуг фінансового аутсорсингу пропонує своїм клієнтам також супутні аудиторські послуги.

    Послуги з постановки, ведення та відновлення бухгалтерського обліку включають в себе комплекс робіт, спрямованих на допомогу суб’єктам господарювання в організації та веденні повноцінних систем обліку фінансово-господарських процесів, а у разі необхідності – відновлення стану вже існуючої системи бухгалтерії.

    Послуги зі складання звітності передбачають проведення робіт зі збору та обробки даних для підготовки та подачі пакету звітності або тільки деяких необхідних звітів до органів контролю, а також безпосередньо складання відповідних звітів та їх надання до податкової інспекції, органів статистики, тощо.

    Послуги з трансформації бухгалтерського обліку включають в себе приведення наявної у замовника бухгалтерської інформації у зручну для розуміння та прийняття управлінських рішень форму, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

    Консультаційні послуги передбачають усні та письмові консультації замовника з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, практичні поради у питаннях забезпечення фінансової та економічної безпеки суб’єктів господарювання, інформування щодо законодавчих аспектів фінансово-економічної діяльності замовника та змін в діючому законодавстві України.

    Аудиторський супровід – щомісячний або щоквартальний аудиторський контроль над станом бухгалтерського та податкового обліку суб’єкта господарювання та над роботою головного бухгалтера.

    Співпрацюючи з ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА", наші клієнти гарантовано отримують своєчасно і якісно надані супутні аудиторські послуги, виконані за принципами об'єктивності, конфіденційності, професіоналізму та безумовного дотримання інтересів замовника. 


sm-planning.jpg

© ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" 2018

вул. Клочківська, 192, корпус А, оф. 315
м. Харків, Україна, 61045
(057) 756-65-03
(057) 756-65-08
info@mas-audit.com.ua