ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
м. Харків, Україна
(057) 756-65-03
(057) 756-65-08

Аудиторські послуги: Обов'язковий аудит

     Обов’язковий аудит – це щорічна перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про їх достовірність у всіх істотних аспектах і відповідність вимогам законів України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання).

     Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», проведення аудиту є обов’язковим для:

- підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

- перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

- емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

     Фахівці ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" проводять обов’язковий аудит в повній відповідності з національними та міжнародними стандартами аудиторської діяльності, використовуючи лише найсучасніші методики аудиту. Саме тому, укладаючи договір на проведення обов’язкового аудиту з ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА", Ви можете бути впевнені, що аудит буде проведений максимально якісно, швидко та з оптимальними витратами для клієнта.


sm-planning.jpg

© ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" 2018

вул. Клочківська, 192, корпус А, оф. 315
м. Харків, Україна, 61045
(057) 756-65-03
(057) 756-65-08
info@mas-audit.com.ua